درباره درس
bear

bear

خرس
اسم
eat

eat

خوردن
فعل
fall

fall

پاییز
اسم
hungry

hungry

گرسنه
صفت
sleep

sleep

خوابیدن
فعل
spring

spring

بهار
اسم
summer

summer

تابستان
اسم
thin

thin

لاغر
صفت
use

use

استفاده کردن
فعل
wake up

wake up

بیدار شدن
فعل
winter

winter

زمستان
اسم

خواب زمستانی

Winter Sleep

Bears eat a lot in spring. They eat a lot in summer. They eat a lot in fall. They get fat. Winter is hard and cold. There is not much food.

خرس ها در بهار غذای زیادی می خورند. آن ها در تابستان غذای زیادی می خورند. آن ها در پاییز غذای زیادی می خورند. آن ها چاق می شوند. زمستان سخت و سرد است. غذای زیادی وجود ندارد.

Bears sleep all winter. They use their fat in winter. Bears wake up in spring. They are thin. They are hungry. Time to eat!

خرس ها تمام زمستان را می خوابند. آن ها در زمستان از چربی شان استفاده می کنند. خرس ها در بهار بیدار می شوند. آن ها لاغر هستند. آن ها گرسنه هستند. اکنون وقت غذا خوردن است!

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است