سوالات لیسنینگ بخش دوم درس 15

Listening Questions

180
سوالات لیسنینگ شماره

کدام گزینه صحیح است؟

advanced divider

Listening 1

Did you have a nice vacation?

Did you have a nice vacation?

It was nothing special. The weather was terrible.

It was nothing special. The weather was terrible.

That's too bad.

That's too bad.

تعطیلات خوبی داشتی؟

تعطیلات خوبی داشتی؟

چیز خاصی نبود. هوا افتضاح بود.

چیز خاصی نبود. هوا افتضاح بود.

خیلی بده.

خیلی بده.

advanced divider

Listening 2

Did you enjoy your trip to Vancouver?

Did you enjoy your trip to Vancouver?

Yeah, it was fantastic. The people are so nice.

Yeah, it was fantastic. The people are so nice.

از سفرت به ونکوور لذت بردی؟

از سفرت به ونکوور لذت بردی؟

آره، فوق العاده بود. مردم اونجا خیلی خوبند.

آره، فوق العاده بود. مردم اونجا خیلی خوبند.

advanced divider

Listening 3

How was your ski trip?

How was your ski trip?

Awful.

Awful.

Why?

Why?

There was no snow!

There was no snow!

سفر اسکیت چطور بود؟

سفر اسکیت چطور بود؟

افتضاح بود.

افتضاح بود.

چرا؟

چرا؟

اصلا برفی نبود!

اصلا برفی نبود!