مکالمه شماره 37
درباره درس

I can’t talk right now.

مکالمه شماره
240
Hello?

Hello?

Hi, Amanda. It’s Justin. Is this a good time to talk?

Hi, Amanda. It’s Justin. Is this a good time to talk?

Oh, sorry. I can’t talk right now. I’m cooking dinner. Can I call you back?

Oh, sorry. I can’t talk right now. I’m cooking dinner. Can I call you back?

OK, sure. Talk to you later.

OK, sure. Talk to you later.

Thanks. Bye.

Thanks. Bye.

سلام.

سلام.

سلام آماندا. جاستین هستم. وقت خوبی هست با هم صحبت کنیم؟

سلام آماندا. جاستین هستم. وقت خوبی هست با هم صحبت کنیم؟

ببخشید. من الان نمی تونم صحبت کنم. دارم شام می پزم. می تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟

ببخشید. من الان نمی تونم صحبت کنم. دارم شام می پزم. می تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟

اوکی، حتما. بعدا باهات صحبت می کنم.

اوکی، حتما. بعدا باهات صحبت می کنم.

ممنون. خداحافظ.

ممنون. خداحافظ.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است