لغات و اصطلاحات لیسنینگ 19
درباره درس

listening phrases

لغات و اصطلاحات لیسنینگ شماره
90
I missed your call.

ببخشید که تماست رو جواب ندادم. (وقتی یکی زنگ می زنه و ما به هر دلیلی به تلفنش جواب نمی دیم.)

I was in the shower.

زیر دوش بودم. (به حرف اضافه in دقت کنید.)

I’m having a party.

من مهمونی دارم.

Can you come?

می تونی بیایی؟

That’s OK.

اشکالی نداره.، ایرادی نداره.

I didn’t hear my phone.

صدای (زنگ) تلفنم رو نشنیدم.

note

یادداشت

history class

کلاس تاریخ

I missed the class.

از کلاس جا موندم.، کلاس رو از دست دادم.

I returned your call.

باهات تماس گرفتم. (وقتی کسی زنگ می زنه و ما به هر دلیلی جواب نمی دیم و بعد از اون به اون فرد زنگ می زنیم می تونیم از این عبارت استفاده کنیم.)

Are you sure?

مطمئنی؟

plan

برنامه، برنامه ریزی کردن

Remember me?

منو یادت هست؟

curly hair

موی فر

I called to say hello.

تماس گرفتم سلامی عرض کنم.

Why don't you call me?

چرا به من زنگ نمی زنی؟ (به من زنگ بزن.)

I'm at my mom's place.

من خونه مامانم هستم.

plane reservations

رزرو پرواز

The best time to reach me is .… .

بهترین زمانی که بتونید به من دسترسی پیدا کنید …. هست.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است