سوالات لیسنینگ بخش اول درس 37
درباره درس

Listening Questions

240
سئوالات لیسینیگ شماره

کدام گزینه صحیح است؟

advanced divider

Listening 1

These shorts are nice, aren’t they?

These shorts are nice, aren’t they?

Yes, and they’re only $26.95. Do you want to take them?

Yes, and they’re only $26.95. Do you want to take them?

Yeah, I think I will.

Yeah, I think I will.

این شلوارک خوبه، مگه نه؟

این شلوارک خوبه، مگه نه؟

آره، و قیمتش فقط 26.95 دلاره. می خواهی بگیریش؟

آره، و قیمتش فقط 26.95 دلاره. می خواهی بگیریش؟

آره، فکر کنم بگیرمش.

آره، فکر کنم بگیرمش.

advanced divider

Listening 2

How much are these earrings?

How much are these earrings?

They’re only $14.25.

They’re only $14.25.

They’re nice. I’ll take them.

They’re nice. I’ll take them.

OK.

OK.

قیمت این گوشواره ها چنده؟

قیمت این گوشواره ها چنده؟

قیمتشون 14.25 دلاره.

قیمتشون 14.25 دلاره.

اون ها خوبند. من می گیرمشون.

اون ها خوبند. من می گیرمشون.

اوکی.

اوکی.

advanced divider

Listening 3

That camera looks interesting. How much is it?

That camera looks interesting. How much is it?

It’s on sale. It was $145, but now it’s only $125.

It’s on sale. It was $145, but now it’s only $125.

Well, I’ll think about it.

Well, I’ll think about it.

این دوربین به نظر جالب میاد. قیمتش چنده؟

این دوربین به نظر جالب میاد. قیمتش چنده؟

این دوربین آف خورده. قیمتش 145 دلار بود اما الان 125 دلاره.

این دوربین آف خورده. قیمتش 145 دلار بود اما الان 125 دلاره.

خب، راجب بهش فکر می کنم.

خب، راجب بهش فکر می کنم.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است