تکالیف درس 52
تکالیف اصلی درس 52
 1. درسنامه ویدیویی رو چند بار به دقت ببینید و نکاتش رو یادداشت کنید.
 2. دو مکالمه رو بخونید، تکرارشون کنید و لغات و اصطلاحاتش رو حفظ کنید.
 3. درسنامه گرامر رو بخونید و بعد به سوالاتش پاسخ بدید.
 4. سوالات listening رو جواب بدید، بعد به متنش گوش کنید و در آخر لغات و اصطلاحاتش رو حفظ کنید.
 5. لغات ریدینگ رو بخونید و تکرار کنید، بعد متن ریدینگ رو بخونید و در آخر به سوالات ریدینگ پاسخ بدید.
 6. کلمات بخش “لغات طبقه بندی شده” رو به دقت بخونید.
 7. آزمون پایان درس رو انجام بدید.
تکالیف تکمیلی:
 1. پادکست شماره 52 رو گوش کنید و لغات و اصطلاحاتش رو حفظ کنید.
 2. اصطلاحات پرکاربرد. بخش دوم (شماره 16 تا 30)
 3. به این سوالات پاسخ دهید.

 1. What countries do you want to travel to? Why?
 2. Have you ever visited any historical places?
 3. Have you ever been to a desert?
 4. Have you ever ridden a horse, camel?
 5. Have you ever tried any extreme sports?
 6. Have you ever played in a movie?
 7. Have you ever been to a funeral?