مجموعه لغات درس 55
درباره درس
calm

calm

آرام
صفت
disappointed

disappointed

ناامید
صفت
embarrassed

embarrassed

خجالت زده
صفت
frustrated

frustrated

مایوس، سرخورده
صفت
homesick

homesick

دلتنگ برای وطن
صفت
lonely

lonely

تنها
صفت
nervous

nervous

عصبی
صفت
overjoyed

overjoyed

بسیار خوشحال
صفت
scared

scared

ترسیده
صفت
sleepy

sleepy

خواب آلود
صفت
به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است