مکالمه شماره 109
درباره درس

I find it relaxing.

مکالمه شماره
240
So tell me something about yourself.

So tell me something about yourself.

What would you like to know?

What would you like to know?

Well, for example, what do you like doing in your free time?

Well, for example, what do you like doing in your free time?

Let’s see. Most of all, I enjoy playing tennis. I find it relaxing. What about you?

Let’s see. Most of all, I enjoy playing tennis. I find it relaxing. What about you?

Well, I find tennis a little boring. But I do love going to the movies.

Well, I find tennis a little boring. But I do love going to the movies.

So do I. We should go to the movies together sometime, then.

So do I. We should go to the movies together sometime, then.

درباره خودت یه چیزی به من بگو.

درباره خودت یه چیزی به من بگو.

دوست داری چی بدونی؟

دوست داری چی بدونی؟

خب، مثلا دوست داری تو وقت آزادت چه کاری انجام بدی؟

خب، مثلا دوست داری تو وقت آزادت چه کاری انجام بدی؟

بذار ببینم. بیشتر از همه، من از بازی تنیس لذت می برم. به نظرم آرامش بخشه. تو چطور؟

بذار ببینم. بیشتر از همه، من از بازی تنیس لذت می برم. به نظرم آرامش بخشه. تو چطور؟

خب، به نظرم بازی تنیس یه کمی کسل کننده هست. اما من رفتن به سینما رو خیلی دوست دارم.

خب، به نظرم بازی تنیس یه کمی کسل کننده هست. اما من رفتن به سینما رو خیلی دوست دارم.

منم همین طور. پس بهتره یه وقتی با هم بریم سینما.

منم همین طور. پس بهتره یه وقتی با هم بریم سینما.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است