مکالمه شماره 145
درباره درس

I wouldn’t recommend that.

مکالمه شماره
240
What's wrong, Bryan?

What's wrong, Bryan?

Well, my job is just really stressful right now. My boss just seems to give me more and more work. It's not fair.

Well, my job is just really stressful right now. My boss just seems to give me more and more work. It's not fair.

That's not good.

That's not good.

Actually, I'm thinking about quitting and looking for another job.

Actually, I'm thinking about quitting and looking for another job.

Really? I wouldn’t recommend that.

Really? I wouldn’t recommend that.

Why not?

Why not?

Well, because you may not find something better. And that would just give you more stress. Have you thought about talking to your boss?

Well, because you may not find something better. And that would just give you more stress. Have you thought about talking to your boss?

Not really.

Not really.

Why don't you try that? Maybe there is something he can do.

Why don't you try that? Maybe there is something he can do.

I'll see.

I'll see.

برایان، چی شده؟

برایان، چی شده؟

خب، در حال حاضر شغلم واقعا پر استرسه. به نظر می رسه رئیسم کارهای بیشتری به من می ده. این منصفانه نیست.

خب، در حال حاضر شغلم واقعا پر استرسه. به نظر می رسه رئیسم کارهای بیشتری به من می ده. این منصفانه نیست.

این اصلا خوب نیست.

این اصلا خوب نیست.

راستش تو این فکرم که کارم رو ول کنم و دنبال یه شغل دیگه ای بگردم.

راستش تو این فکرم که کارم رو ول کنم و دنبال یه شغل دیگه ای بگردم.

واقعا؟ من این کار رو توصیه نمی کنم.

واقعا؟ من این کار رو توصیه نمی کنم.

چرا توصیه نمی کنی؟

چرا توصیه نمی کنی؟

خب به خاطر اینکه ممکنه کار بهتری پیدا نکنی و این فقط استرس بیشتری بهت می ده. تا حالا فکر کردی با رئیست صحبت کنی؟

خب به خاطر اینکه ممکنه کار بهتری پیدا نکنی و این فقط استرس بیشتری بهت می ده. تا حالا فکر کردی با رئیست صحبت کنی؟

نه واقعا.

نه واقعا.

چرا این رو امتحان نمی کنی؟ شاید اون بتونه برات کاری انجام بده.

چرا این رو امتحان نمی کنی؟ شاید اون بتونه برات کاری انجام بده.

ببینم چطور می شه.

ببینم چطور می شه.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است