لغات ریدینگ 73
درباره درس
attend

attend

شرکت کردن
فعل
bury

bury

دفن کردن
فعل
certificate

certificate

گواهینامه، سند
اسم
considerable

considerable

قابل توجه
صفت
fame

fame

شهرت
اسم
suspicion

suspicion

تردید
اسم

چند کلمه درباره شکسپیر

a Few Words about Shakespeare

William Shakespeare is generally acknowledged to be the greatest writer in the English language. In spite of his fame, Shakespeare’s life story is full of gaps. Indeed, so little is known about him that there are even suspicions that he did not write the plays for which he is famous.

عموما ویلیام شکسپیر به عنوان بزرگترین نویسنده زبان انگلیسی شناخته می شود. داستان زندگی شکسپیر، علی رغم شهرتش، پر از شکاف است. در واقع درباره او مطالب بسیار کمی وجود دارد که تردیدهایی را به وجود آورده که او نمایشنامه هایی که به سبب آن ها شهرت یافته را ننوشته است. 

We know that Shakespeare was born in April 1564, but we do not know his birthday. He was the son of John and Mary Shakespeare. The Shakespeares lived in Stratford-upon-Avon, a small town on the banks of the River Avon in England.

ما می دانیم که شکسپیر در آپریل سال 1564 متولد شد، اما روز تولد او را نمی دانیم. او پسر جان و مری شکسپیر بود. خانواده شکسپیر در شهر کوچک استراتفورد اِپان اِیوان در ساحل رودخانه اِیوان در انگلستان زندگی می کردند.

As a boy, Shakespeare probably attended grammar school, although there are no records to provide evidence that he went to school. One surviving piece of documentary evidence about his life is his marriage certificate. When he was eighteen, he married twenty-six-year-old Anne Hathaway. They had three children together.

احتمالا شکسپیر در دوران کودکی در مدرسه گرامر شرکت می کرد، اگرچه مدرکی وجود ندارد که شواهدی مبنی بر رفتن او به مدرسه را ارائه دهد. سند ازدواج شکسپیر سندی قابل اتکا در مورد زندگی او است. زمانی که شکسپیر هجده ساله بود با آن هاتاوی بیست و شش ساله ازدواج کرد. آن ها سه فرزند داشتند.

In 1592, Shakespeare left Anne in Stratford to seek fame and fortune in London. He worked as a poet, playwright, and actor. Shakespeare is well-known for writing plays that are still enjoyed today. He wrote many comedies and tragedies that are still performed all over the world. Romeo and Juliet, Hamlet, and The Merchant of Venice are just a few of his plays that have been made into films.

در سال 1592 ، شکسپیر همسرش آن را در استراتفورد ترک کرد تا در لندن به دنبال کسب شهرت و ثروت باشد. او به عنوان شاعر، نمایشنامه نویس و بازیگر فعالیت می کرد. شکسپیر به دلیل نوشتن نمایشنامه هایی شهرت یافت که امروزه نیز از آن نمایشنامه ها لذت می بریم. او کمدی ها و تراژدی های بسیاری نوشت که هنوز هم در سرتاسر جهان اجرا می شود. رومئو و ژولیت، هملت و بازرگان ونیز تنها معدودی از نمایشنامه های او هستند که به صورت فیلم در آمده اند.

Shakespeare’s success can be attributed to his unique style of writing, his absorbing tales, and his interesting characters. There is evidence that he made a considerable amount of money in his lifetime. He died on April 23, 1616 and was buried in Stratford.

موفقیت شکسپیر را می توان به سبک منحصر به فرد او در نوشتن، داستان های جذابش و ویژگی های جالب او نسبت داد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد او در زندگی خود مبلغ قابل توجهی پول به دست آورده است. شکسپیر در روز 23 آپریل سال 1616 درگذشت و در شهر استراتفورد به خاک سپرده شد.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است