مجموعه لغات درس 74
arrest

arrest

دستگیر کردن، دستگیر شدن
فعل
handcuffs

handcuffs

دستبند
اسم
court

court

دادگاه
اسم
judge

judge

قاضی
اسم
 defense attorney

defense attorney

وکیل مدافع
اسم
jury

jury

هیئت منصفه
اسم
witness

witness

شاهد
اسم
jail

jail

زندان
اسم
shoplifting

shoplifting

سرقت از فروشگاه
اسم
burglary

burglary

دزدی
اسم