مکالمه شماره 181
درباره درس

Let’s play it by ear.

240
مکالمه شماره
Excuse me. Do you have a minute?

Excuse me. Do you have a minute?

Of course, Ralph. What’s up?

Of course, Ralph. What’s up?

Well, I’m trying to find a way to learn English idioms. Can you help me?

Well, I’m trying to find a way to learn English idioms. Can you help me?

Well, how about taking one of our conversation courses? I know Ms. Davis teaches a lot of idioms.

Well, how about taking one of our conversation courses? I know Ms. Davis teaches a lot of idioms.

OK.

OK.

But why are you so interested in idioms?

But why are you so interested in idioms?

Oh, a friend and I were making plans, and he said, “Let’s play it by ear.” I asked him to repeat it, but I still didn’t understand.

Oh, a friend and I were making plans, and he said, “Let’s play it by ear.” I asked him to repeat it, but I still didn’t understand.

I see. Well, “play it by ear” means you don’t make plans ahead of time. You decide what seems best at the time.

I see. Well, “play it by ear” means you don’t make plans ahead of time. You decide what seems best at the time.

Oh, I know that now. I looked it up online. But that’s why I need to learn idioms.

Oh, I know that now. I looked it up online. But that’s why I need to learn idioms.

ببخشید. یه دقیقه فرصت دارید؟

ببخشید. یه دقیقه فرصت دارید؟

البته، رالف. موضوع چیه؟

البته، رالف. موضوع چیه؟

خب، من دنبال راهی می گردم که بتونم اصطلاحات انگلیسی رو یاد بگیرم. می شه کمکم کنید؟

خب، من دنبال راهی می گردم که بتونم اصطلاحات انگلیسی رو یاد بگیرم. می شه کمکم کنید؟

خب، نظرت چیه تو یکی از دوره های مکالمه ما شرکت کنی؟ من می دونم خانم دیویس کلی اصطلاح آموزش می ده.

خب، نظرت چیه تو یکی از دوره های مکالمه ما شرکت کنی؟ من می دونم خانم دیویس کلی اصطلاح آموزش می ده.

بسیار خب.

بسیار خب.

اما چرا انقدر به اصطلاحات علاقمند شدی؟

اما چرا انقدر به اصطلاحات علاقمند شدی؟

من و یکی از دوستان داشتیم برنامه ریزی می کردیم که اون گفت let’s play it by ear .من ازش خواستم دوباره تکرار کنه، اما باز هم نفهمیدم.

من و یکی از دوستان داشتیم برنامه ریزی می کردیم که اون گفت let’s play it by ear .من ازش خواستم دوباره تکرار کنه، اما باز هم نفهمیدم.

که اینطور. خب، اصطلاح play it by ear به این معنیه که از قبل برنامه ریزی نکنی. تصمیم بگیر که در حال حاضر چه چیزی بهترین گزینه هست.

که اینطور. خب، اصطلاح play it by ear به این معنیه که از قبل برنامه ریزی نکنی. تصمیم بگیر که در حال حاضر چه چیزی بهترین گزینه هست.

الان معنیش رو فهمیدم. معنیش رو تو اینترنت هم سرچ کردم. اما به همین دلیله که لازمه اصطلاحات رو یاد بگیرم.

الان معنیش رو فهمیدم. معنیش رو تو اینترنت هم سرچ کردم. اما به همین دلیله که لازمه اصطلاحات رو یاد بگیرم.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است