مکالمه شماره 212
درباره درس

ads in a catalog.

240
مکالمه شماره
I think it's about time I got myself one of these electric massage chairs.

I think it's about time I got myself one of these electric massage chairs.

What on earth for?

What on earth for?

It would just be nice to have one. That’s all.

It would just be nice to have one. That’s all.

Sounds like a waste of money to me. Don’t they have anything useful in there?

Sounds like a waste of money to me. Don’t they have anything useful in there?

See for yourself.

See for yourself.

Now here is something I'd like to get my hands on, a self-watering flowerpot.

Now here is something I'd like to get my hands on, a self-watering flowerpot.

You've got to be kidding.

You've got to be kidding.

No, I'm not. I think one of these could come in really handy.

No, I'm not. I think one of these could come in really handy.

به نظرم دیگه وقتشه برای خودم یکی از این صندلی های ماساژور الکتریکی بگیرم.

به نظرم دیگه وقتشه برای خودم یکی از این صندلی های ماساژور الکتریکی بگیرم.

به چه دردی می خورند؟

به چه دردی می خورند؟

خوبه که آدم یکی از اینها رو داشته باشه. همین.

خوبه که آدم یکی از اینها رو داشته باشه. همین.

به نظرم این کار پول هدر دادنه. چیز مفید دیگه ای تو این مجله نیست؟

به نظرم این کار پول هدر دادنه. چیز مفید دیگه ای تو این مجله نیست؟

بیا خودت ببین.

بیا خودت ببین.

اینجا یه چیزی هست که من دوست دارم بگیرم. آب پاش خودکار برای گلدون ها.

اینجا یه چیزی هست که من دوست دارم بگیرم. آب پاش خودکار برای گلدون ها.

شوخی می کنی؟

شوخی می کنی؟

نه، جدی می گم. به نظرم یکی از اینها می تونه خیلی به درد بخور باشه.

نه، جدی می گم. به نظرم یکی از اینها می تونه خیلی به درد بخور باشه.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است