تکالیف درس 115
تکالیف اصلی درس 115
  1. درسنامه ویدیویی رو چند بار به دقت ببینید و نکاتش رو یادداشت کنید.
  2. دو مکالمه رو بخونید، تکرارشون کنید و لغات و اصطلاحاتش رو حفظ کنید.
  3. لغات ریدینگ رو بخونید و تکرار کنید، بعد متن ریدینگ رو بخونید و در آخر به سوالات ریدینگ پاسخ بدید.
  4. آزمون پایان درس رو انجام بدید.
تکالیف تکمیلی:
  1. پادکست شماره 115 رو گوش کنید و لغات و اصطلاحاتش رو حفظ کنید.
  2. اصطلاحات سریال فرندز (شماره 26 تا 50)
  3. به این سوالات پاسخ دهید.

  1. Do you ever wear the traditional clothes of your country?
  2. Would you ever spend a lot of money on clothes?
  3. Do you think men and women have the same view of clothing?