پادکست شماره 19
درباره درس

پادکست شماره 19

Podcast No 19

Hello, Daniel speaking, how may I help you?

Hello, Daniel speaking, how may I help you?

Hi, Daniel, Julie here.

Hi, Daniel, Julie here.

Hi, Julie, how are you?

Hi, Julie, how are you?

Actually, I’m feeling quite ill today.

Actually, I’m feeling quite ill today.

I’m sorry to hear that. What’s wrong?

I’m sorry to hear that. What’s wrong?

I think I’m coming down with the flu. I have a headache, a sore throat a runny nose and I’m feeling slightly feverish.

I think I’m coming down with the flu. I have a headache, a sore throat a runny nose and I’m feeling slightly feverish.

I see... so you’re calling in sick?

I see... so you’re calling in sick?

Yes, I was hoping to take the day off to recover.

Yes, I was hoping to take the day off to recover.

OK, then. Try and get some rest.

OK, then. Try and get some rest.

Daniel speaking.

دنیل هستم. (پشت تلفن)

How may I help you?

چطور می تونم کمکتون کنم؟

I’m feeling quite ill today.

احساس می کنم امروز خیلی مریضم.

I’m sorry to hear that.

متاسفم که اینو می شنوم.

What’s wrong?

چی شده؟، مشکل چیه؟

I think I’m coming down with the flu.

فکر کنم آنفولانزا گرفتم.

I have a headache.

سردرد دارم.

sore throat

گلودرد

runny nose

آبریزش بینی

I’m feeling slightly feverish.

احساس می کنم یه مقدار تب دارم.

I'm calling in sick.

زنگ زدم که بگم مریضم.

I was hoping …. .

امیدوار بودم….. .

take a day off

یه روز رو مرخصی گرفتن

Get some rest.

یه مقدار استراحت کن.

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است