ثبت نام

طلایی

اشتراک دائمی + با آپدیت همیشگی

4,000,000 تومان

1,990,000

advanced divider
 • دسترسی به تمامی 120 درس
 • دسترسی به آزمون تعیین سطح
 • دسترسی به آزمون پایان درس
 • دسترسی به آزمون پایان سطح
 • ارائه گواهینامه (پس از هر دوره)
 • بخش پادکست ها
 • بخش کالوکیشن ها
 • بخش اصطلاحات پرکاربرد
 • بخش اصطلاحات فیلم و سریال

نقره ای

اشتراک یکساله

2,000,000 تومان

990,000

advanced divider
 • دسترسی به تمامی 120 درس
 • دسترسی به آزمون تعیین سطح
 • دسترسی به آزمون پایان درس
 • دسترسی به آزمون پایان سطح
 • ارائه گواهینامه (پس از هر دوره)
 • بخش پادکست ها
 • بخش کالوکیشن ها
 • بخش اصطلاحات پرکاربرد
 • بخش اصطلاحات فیلم و سریال