ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
    ورود
      تیکت عمومی 181656
    پاسخ برای تیکت شماره 181637