دوره 6- فوق متوسطه B2

ما 15 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 91: یادگیری یک زبان

رایگان

درس 91: یادگیری یک زبان

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت درباره زبان
پرسش در مورد صحیح بودن یک لغت یا اصطلاح
پرسش در مورد تلفظ صحیح یک لغت یا اصطلاح
پرسش در مورد املای یک لغت
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 92: عکس و عکاسی

رایگان

درس 92: عکس و عکاسی

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت در مورد عکس و عکاسی
قول دادن و قول گرفتن
رایگان

درس 93: سینما و تلوزیون (بخش سوم)

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت در مورد تلوزیون
چگونه بی تفاوتی خود را بیان کنیم.
چگونه به دیگران بگوییم جدی باشند و شوخی نکنند.
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 94: محل اقامت

رایگان

درس 94: محل اقامت

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت در مورد خانه و محل اسکان
چگونه بگوییم چیزی را نمی دانیم.
کالوکیشن هایی همراه با کلمات house, stairs, room, floor, carpet
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 95: رنگ ها و شخصیت ها

رایگان

درس 95: رنگ ها و شخصیت ها

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت درباره رنگ ها و شخصیت ها
چگونه خبری را اعلام کنیم.
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 96: کامپیوتر و اینترنت

رایگان

درس 96: کامپیوتر و اینترنت

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
صحبت در مورد کامپیوتر و اینترنت
چگونه کسی را از کاری منصرف کنیم
رایگان

درس 97: سینما و تلوزیون (بخش چهارم)

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
فیلم ها و سریال ها
چگونه باور خود را بیان کنیم.
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 98: شغل ها (بخش دوم)

رایگان

درس 98: شغل ها (بخش دوم)

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
شغل ها
چگونه ناراحتی خود را بیان کنیم.
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 99: مطالعه در زندگی

رایگان

درس 99: مطالعه در زندگی

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
مطالعه کردن
چگونه شکایت کنیم
رایگان

درس 100: غذا و نیازهای بدن (بخش سوم)

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
غذا و وعده های غذایی
چگونه رضایت و خوشحالی خود را بیان کنیم
رایگان

درس 101: سفر و مشکلات آن (بخش دوم)

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
سفر و مشکلات آن
چگونه کسی را ملامت کنیم
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 102: موسیقی

رایگان

درس 102: موسیقی

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
موسیقی
چگونه تصمیم و انتخاب خود را بیان کنیم
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 103: سرگرمی ها

رایگان

درس 103: سرگرمی ها

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
تفریحات
بیان علت و دلیل چیزی
رایگان

درس 104: سیستم حمل و نقل (بخش چهارم)

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
حمل و نقل
کالوکیشن هایی همراه با کلمات Train, taxi, ferry, bike, truck
رایگان
B2 : فوق متوسطه

درس 105: حیوانات (بخش دوم)

رایگان

درس 105: حیوانات (بخش دوم)

7 درس
B2 : فوق متوسطه
آنچه یاد خواهید گرفت
حیوانات
چگونه بگوییم فردی اشتباه می کند
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است