متوسطه دو

سطح پنج

B1+

سطح متوسطه دو در یک نگاه

black-icon-8
0

دقیقه ویدئو

black-icon-10
0

اسلاید درسنامه

black-icon-4
0

مکالمات

black-icon-9
0

اصطلاحات

black-icon-16
0

درسنامه گرامر

black-icon-15
0

سوالات گرامر

black-icon-3
0

سوالات لیسنینگ

black-icon-2
0

ریدینگ

black-icon-12
0

لغات ریدینگ

black-icon-13
0

سوالات ریدینگ

black-icon-14
0

سئوالات آزمون

black-icon-11
0

تکالیف

بخشی از محتوای آموزشی سطح 5

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است