در کدام سطح قرار دارم؟

50 سوال  چهار گزینه‌ای در 50 دقیقه

به تعداد سوالاتی که پاسخ صحیح دهید، سطح مورد نظر شما در جدول زیر معین می شود

20

زیر 20 سوال صحیح

25

21 تا 25 سوال صحیح

30

26 تا 30 سوال صحیح

35

31 تا 35 سوال صحیح

40

36 تا 40 سوال صحیح

45

41 تا 45 سوال صحیح

50

بیشتر از 46 سوال صحیح

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    آیا می خواهید برای همه فعالیت ها، اعلان های پوش نوتیفیکیشن دریافت کنید؟