آزمون تعیین سطح

آزمون تعیین سطح به شما نشان می دهد که از نظر دانش زبان انگلیسی تقریبا در چه وضعیتی هستید و چه سطحی مناسب شماست.

در ادامه، به 50 سوال پاسخ خواهید داد که سوالات به صورت چهار گزینه‌ای هستند.
مدت زمان پاسخگویی به سوالات 50 دقیقه می باشد

در کدام سطح قرار دارم؟

به تعداد سوالاتی که پاسخ صحیح دهید، سطح مورد نظر شما در جدول زیر معین می شود

20

زیر 20 سوال صحیح

25

21 تا 25 سوال صحیح

30

26 تا 30 سوال صحیح

35

31 تا 35 سوال صحیح

40

36 تا 40 سوال صحیح

45

41 تا 45 سوال صحیح

50

بیشتر از 46 سوال صحیح

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    آیا می خواهید برای همه فعالیت ها، اعلان های پوش نوتیفیکیشن دریافت کنید؟