درس 54: بهداشت و سلامت (بخش دوم)

Connectsho Avatar
کانکت شو
اخرین بروزرسانی نوامبر 4, 2023
0 نفر ثبت نام کرده اند

اهداف یادگیری

عمل های زیبایی
خدمات سالن های زیبایی
وسایل شخصی
عبارت های مربوط به وسایل بهداشتی
چگونه بگوییم حق با دیگران است.
کاربرد somewhere, anywhere, nowhere
کاربرد something, anything, nothing

برنامه تحصیلی

12 درس
رایگان
سطح
A2-Plus : پیش متوسطه دو
تعداد درس
12 درس
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است