مکالمه شماره 182
درباره درس

I get all news online.

مکالمه شماره
240
Hey, Jim. Catching up on the news?

Hey, Jim. Catching up on the news?

Oh, hi, Carl. Yeah, I like to know what’s going on in the world.

Oh, hi, Carl. Yeah, I like to know what’s going on in the world.

I feel exactly the same way. Do you read the paper every day?

I feel exactly the same way. Do you read the paper every day?

Every day. It’s the best way to get the news.

Every day. It’s the best way to get the news.

Really? I don’t know about that. I get all my news online. I check the news several times a day, so I always know what’s happening.

Really? I don’t know about that. I get all my news online. I check the news several times a day, so I always know what’s happening.

Online news is OK, but I prefer reading an actual newspaper. So, what are the latest headlines online, right now?

Online news is OK, but I prefer reading an actual newspaper. So, what are the latest headlines online, right now?

Let’s see … Oh, no! I can’t get online. I guess there’s no wireless signal here. Say, would you mind sharing your paper?

Let’s see … Oh, no! I can’t get online. I guess there’s no wireless signal here. Say, would you mind sharing your paper?

No problem!

No problem!

هی جیم. داری اخبار روزنامه رو می خونی؟

هی جیم. داری اخبار روزنامه رو می خونی؟

سلام کارل. آره، دوست دارم بدونم چه اتفاقی داره تو دنیا میوفته.

سلام کارل. آره، دوست دارم بدونم چه اتفاقی داره تو دنیا میوفته.

منم دقیقا همین حس رو دارم. تو هر روز روزنامه می خونی؟

منم دقیقا همین حس رو دارم. تو هر روز روزنامه می خونی؟

هر روز. این بهترین راه برای فهمیدن اخبار هست.

هر روز. این بهترین راه برای فهمیدن اخبار هست.

واقعا؟ خوندن روزنامه رو نمی دونم. من اخبار رو آنلاین می گیرم. تو روز چند بار اخبار رو چک می کنم، بنابراین همیشه می دونم چی اتفاقی داره میوفته.

واقعا؟ خوندن روزنامه رو نمی دونم. من اخبار رو آنلاین می گیرم. تو روز چند بار اخبار رو چک می کنم، بنابراین همیشه می دونم چی اتفاقی داره میوفته.

خوندن خبر به صورت آنلاین خوبه، اما من ترجیح می دهم یه روزنامه واقعی رو بخونم. الان آخرین سرخط خبرهای آنلاین چیه؟

خوندن خبر به صورت آنلاین خوبه، اما من ترجیح می دهم یه روزنامه واقعی رو بخونم. الان آخرین سرخط خبرهای آنلاین چیه؟

اجازه بده ببینم.... اون، نه! نمی تونم آنلاین بشم. فکر کنم اینجا سیگنال وای فای نداریم. می گم، ممکنه روزنامه ات رو به منم قرض بدی؟

اجازه بده ببینم.... اون، نه! نمی تونم آنلاین بشم. فکر کنم اینجا سیگنال وای فای نداریم. می گم، ممکنه روزنامه ات رو به منم قرض بدی؟

مشکلی نداره!

مشکلی نداره!

به گفتگو بپیوندید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است