خرید اشتراک

0
هزار تومان
کپی کن
COPIED
AZ1402 COPIED
0
هزار تومان

دسترسی به تمامی 120 درس
دسترسی به آزمون تعیین سطح
دسترسی به آزمون پایان درس
دسترسی به آزمون پایان دوره
دسترسی به آزمون پایان سطح

ارائه گواهینامه پایان دوره
ارائه گواهینامه پایان سطح
ارائه گواهینامه پایان درس
ارائه برنامه ریزی تحصیلی

دسترسی به پشتیبانی سریع
دسترسی به پادکست ها
دسترسی به کالوکیشن ها
دسترسی به اصطلاحات پر کاربرد
دسترسی به فیلم و سریال

نمایش همه امکانات بستن
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است