سوالات لیسنینگ بخش دوم درس 21

Listening Questions

180
سوالات لیسنینگ شماره

کدام گزینه صحیح است؟

advanced divider

Listening 1

So how do you like your job, Chris?

So how do you like your job, Chris?

Well, it was OK at first, but now after two years, I don’t like it.

Well, it was OK at first, but now after two years, I don’t like it.

Oh, why is that?

Oh, why is that?

It's boring. I do the same thing every day. I'm really sick of it.

It's boring. I do the same thing every day. I'm really sick of it.

شغلت رو دوست داری کریس؟

شغلت رو دوست داری کریس؟

اولش خوب بود، اما حالا بعد از دو سال، دیگه شغلم رو دوست ندارم.

اولش خوب بود، اما حالا بعد از دو سال، دیگه شغلم رو دوست ندارم.

چرا دوست نداری؟

چرا دوست نداری؟

شغل کسل کننده ای هست. من هر روز یه کار یکسان رو انجام میدم. واقعا دیگه داره حالم بهم می خوره.

شغل کسل کننده ای هست. من هر روز یه کار یکسان رو انجام میدم. واقعا دیگه داره حالم بهم می خوره.

advanced divider

Listening 2

Do you like teaching children, Alexa?

Do you like teaching children, Alexa?

Oh, yes. I love working with kids. There is so much fun.

Oh, yes. I love working with kids. There is so much fun.

Well, I guess you have the perfect job.

Well, I guess you have the perfect job.

Yeah, I like it a lot. There is just one thing I don’t like.

Yeah, I like it a lot. There is just one thing I don’t like.

What's that?

What's that?

The distance to school. It's too far away. It takes me an hour to drive there every day.

The distance to school. It's too far away. It takes me an hour to drive there every day.

الکسا، درس دادن به بچه ها رو دوست داری؟

الکسا، درس دادن به بچه ها رو دوست داری؟

بله. من عاشق کار کردن با بچه ها هستم. خیلی جالبه.

بله. من عاشق کار کردن با بچه ها هستم. خیلی جالبه.

خب، به نظرم شغل عالی ای داری.

خب، به نظرم شغل عالی ای داری.

آره، شغلم رو خیلی دوست دارم. فقط از یه چیزش خوشم نمیاد.

آره، شغلم رو خیلی دوست دارم. فقط از یه چیزش خوشم نمیاد.

اون چیه؟

اون چیه؟

مسافت تا مدرسه. خیلی دوره. یه ساعت طول می کشه تا اونجا رانندگی کنم.

مسافت تا مدرسه. خیلی دوره. یه ساعت طول می کشه تا اونجا رانندگی کنم.

advanced divider

Listening 3

How's your new job going, Ana?

How's your new job going, Ana?

Good, thanks. I really like it.

Good, thanks. I really like it.

What do you like best about it?

What do you like best about it?

I think it's the people I work with. They are so nice.

I think it's the people I work with. They are so nice.

شغل جدیدت چطور پیش می ره، آنا؟

شغل جدیدت چطور پیش می ره، آنا؟

خوبه، ممنون. من واقعا دوستش دارم.

خوبه، ممنون. من واقعا دوستش دارم.

چه چیزیش رو بیشتر دوست داری؟

چه چیزیش رو بیشتر دوست داری؟

فکر کنم آدم هایی که باهاشون کار می کنم. اون ها خیلی خوبند.

فکر کنم آدم هایی که باهاشون کار می کنم. اون ها خیلی خوبند.