سوالات لیسنینگ بخش دوم درس 45

Listening Questions

240
سوالات لیسنینگ شماره

کدام گزینه صحیح است؟

advanced divider

Listening 1

Hey, I was just talking to Molly. Did you know she's leaving the company?

Hey, I was just talking to Molly. Did you know she's leaving the company?

Really? You're kidding!

Really? You're kidding!

Yeah, she's decided to change jobs. She wants to become an airline pilot.

Yeah, she's decided to change jobs. She wants to become an airline pilot.

An airline pilot? Wow.

An airline pilot? Wow.

من همین الان داشتم با مالی صحبت می کردم. می دونستی اون داره شرکت رو ترک می کنه؟

من همین الان داشتم با مالی صحبت می کردم. می دونستی اون داره شرکت رو ترک می کنه؟

واقعا؟ شوخی می کنی!

واقعا؟ شوخی می کنی!

آره، اون تصمیم گرفته شغلش رو عوض کنه. اون می خواهد خلبان شرکت هواپیمایی بشه.

آره، اون تصمیم گرفته شغلش رو عوض کنه. اون می خواهد خلبان شرکت هواپیمایی بشه.

خلبان شرکت هواپیمایی؟ وای!

خلبان شرکت هواپیمایی؟ وای!

advanced divider

Listening 2

I'm really excited about the rock concert next week. I'm glad I got my tickets early, because I heard that all the tickets had been sold.

I'm really excited about the rock concert next week. I'm glad I got my tickets early, because I heard that all the tickets had been sold.

I heard that, too. I'm looking forward to the concert. It should be great!

I heard that, too. I'm looking forward to the concert. It should be great!

من به خاطر کنسرت راک هفته دیگه خیلی هیجان زده هستم. خوشحالم که بلیط هام رو زود گرفتم، چون شنیدم که همه بلیط ها فروخته شدند.

من به خاطر کنسرت راک هفته دیگه خیلی هیجان زده هستم. خوشحالم که بلیط هام رو زود گرفتم، چون شنیدم که همه بلیط ها فروخته شدند.

منم اینو شنیدم. بی صبرانه منتظر کنسرت هستم. اون کنسرت باید عالی باشه!

منم اینو شنیدم. بی صبرانه منتظر کنسرت هستم. اون کنسرت باید عالی باشه!

advanced divider

Listening 3

I got a really cool present for my birthday.

I got a really cool present for my birthday.

Oh yeah? What is it?

Oh yeah? What is it?

My parents gave me a bird, a yellow canary. She's so cute. I've always  wanted a bird. I love when they sing.

My parents gave me a bird, a yellow canary. She's so cute. I've always wanted a bird. I love when they sing.

That's awesome. So what are you going to call her?

That's awesome. So what are you going to call her?

Polly.

Polly.

برای تولدم هدیه واقعا خوبی گرفتم.

برای تولدم هدیه واقعا خوبی گرفتم.

جدا؟ اون هدیه چیه؟

جدا؟ اون هدیه چیه؟

والدینم به من یه پرنده هدیه دادند، یه قناری زرد. اون خیلی بانمکه. من همیشه می خواستم یه پرنده داشته باشم. وقتی قناری ها آواز می خونند خیلی دوستشون دارم.

والدینم به من یه پرنده هدیه دادند، یه قناری زرد. اون خیلی بانمکه. من همیشه می خواستم یه پرنده داشته باشم. وقتی قناری ها آواز می خونند خیلی دوستشون دارم.

عالیه. می خواهی چی صداش کنی؟

عالیه. می خواهی چی صداش کنی؟

پالی.

پالی.